English Camp

Live English เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน กับ EduSquareค่ายที่ไม่ซ้ำแบบ การเรียนรู้ภาษาที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติมขอใบเสนอราคา

English Camp

เอ็ดดูสแควร์ รับจัดค่ายภาษาอังกฤษให้โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ รับจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับทุกหน่วยงานและองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม
English Camp
Chinese Camp

Chinese Camp

ค่ายภาษาจีนกลางที่ไม่ซ้ำแบบ โดยเน้นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในชีวิตจริง เรียนรู้กับครูชาวจีนที่มากประสบการณ์ในการสอนผ่านกิจกรรมที่สนุก

ข้อมูลเพิ่มเติม

Contact Us

ติดต่อเอ็ดดูสแควร์

PhoneEmailLineAddress
33 อาคารบ้านราชครู ชั้น 3 ห้อง 304 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400