This slideshow requires JavaScript.

เราสามารถจัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับผู้สนใจทุกวัย และหน่วยงานต่างๆ เช่น
  1. ค่ายที่เราจัดขึ้นเอง โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป ติดตามได้ทาง Facebook, instagram และเว็บไซต์
  2. ค่ายสำหรับโรงเรียนที่สนใจจัดค่ายให้นักเรียนภายในโรงเรียน
  3. ค่ายสำหรับบริษัท หน่วยงาน หรือ Corporate Training ที่เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ และการสร้างความสามัคคี (team building)
  4. ค่ายสำหรับลูกหลานของพนักงานบริษัทที่จัดในช่วงปิดเทอม

และอื่นๆ

มีอาจารย์เจ้าของภาษาดำเนินกิจกรรมในค่าย
นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอย่างแท้จริงกับอาจารย์เจ้าของภาษาตลอดทั้งค่าย และเรียนรู้จากครูคนไทยที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ให้นักเรียนได้
เปลี่ยนบรรยากาศ เรียนรู้ภาษานอกสถานที่
การจัดค่ายสามารถจัดได้ทั้งในสถานที่ของโรงเรียนเอง หรือจัดในรีสอร์ทต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นทะเล หรือภูเขา ท่านสามารถเลือกได้
ค่ายของคุณจะสนุก คุ้มค่า ไม่เหมือนที่อื่น
Make your camp unique and memorable by personalizing it ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการ Tailor it to meet your students’ need เราสามารถสร้าง theme หรือปรับเปลี่ยน theme ที่ตั้งไว้อยู่แล้วให้เข้ากับวัย ความสนใจ และสถานการณ์ปัจจุบัน
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เรามีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่จะทำให้ทุกคนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ภาษาเกิดประสิทธิผลกับทุกคนที่เข้าร่วม
นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
โดยจะไม่เหมือนการเรียนในห้องเรียนหรือคอร์สเรียนทั่วๆไป นักเรียนจะได้ฝึกทักษะทุกด้านผ่านกิจกรรมที่เราจัดไว้อย่างเหมาะสม
นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของเจ้าของภาษา (Cultural Exchange)
และยังมีโอกาสฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเผยแพร่วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของตัวเอง
นักเรียนมีโอกาสแสดงพรสวรรค์และความสามารถของตัวเอง (Talent Showcase)
กิจกรรมการแสดงพรสวรรค์เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเพิ่มความน่าสนใจและพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนจะมีโอกาสฝึกฝนผ่านกิจกรรมสันทนาการในค่าย และการแสดงอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในกลุ่ม
นักเรียนจะกล้าแสดงออกและมั่นใจในการใช้ภาษามากขึ้น (Boosting Confidence)
อาจารย์เจ้าของภาษาและเจ้าหน้าที่ทุกคนใส่ใจ และดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเป็นมิตร และส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกอันเป็นคุณสมบัติในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดี (Team Spirit Building)
กิจกรรมเสริมในช่วงต่างๆ ที่จะช่วยสร้างความสามัคคีในกลุ่มและเป็นแนวทางให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาไปในตัว ซึ่งจะทำให้การเข้าค่ายสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และช่วยส่งเสริมทักษะการเข้าสังคมของนักเรียน
นักเรียนจะได้รับสมุดหรือเอกสารค่าย (Camp Passport)
นักเรียนจะได้รับ camp passport ที่มีรายละเอียด ความรู้ และภารกิจต่างๆระหว่างค่าย
มีของรางวัลสำหรับนักเรียน
ผู้ที่จะได้รับรางวัลคือนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในเกม กลุ่มที่ได้คะแนนเยอะที่สุดตลอดค่าย และนักเรียนที่มี
ขอใบเสนอราคาค่ายclick
Call Now Button